Business Counselling en Co-Creatie

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.

Doe je mee?

Mijn doel:

om mensen individueel en in groepsverband te faciliteren in het zetten van concrete transformatiestappen naar een volgend hoger niveau in leven, werken en leren.

Impact: daadwerkelijke manifestatie van nieuwetijds leven, werken en leren.

Mijn aanbod:

Business Counselling op zowel individueel- als organisatie niveau. Lees meer.

Co-creatie van projecten, trainingen, bijeenkomsten en omgevingen waar de transformatie naar een volgend hoger niveau kan worden gerealiseerd. Lees meer.

Mijn droom:

hoeder en zijn op een prachtig landgoed waar gewerkt wordt aan de transformatie naar een hele nieuwe wereld. Een thuishaven voor lichtwerkers, waar multidimensionaal leven en werken de normaalste zaak van de wereld is.

Een verandering van tijdperk

Ik geloof dat we in een uniek tijdgewricht leven waar grote transformaties mogelijk en gaande zijn. Een bijzondere en evolutionaire tijd. Waarin wij als mens ontwikkelen naar een volgend niveau van bestaan. Alle perspectieven over hoe onze wereld in elkaar zit en wie wij in wezen zijn, verschuiven fundamenteel.  Vanuit een ruimer bewustzijn hervinden we een verbinding met onszelf, en met elkaar. En daarmee creëren we een hele nieuwe wereld.

Zweverig? Zeker niet. Ik zie de verschuiving in aardse manifestaties als 1000 bloemen uit de grond schieten. Steeds vaker nemen mensen andere besluiten over wie ze willen zijn, hoe ze willen leven, wat ze willen en kunnen brengen in de wereld. In eigen kring, thuis, maar ook op het werk. Zichtbaar, tastbaar, voelbaar.

Wat breng ik in?

Wijsheid, helderheid, moed, creatie, inspiratie, passie, power, magie.

En ook: organisatiekundige en veranderkundige kennis en kunde, ruime ervaring in leidinggeven, begeleiden en organiseren, energetisch werken, reading en healing.

En ik neem mee: een prachtig netwerk van leiders, begeleiders en trainers.

Kijk voor mijn CV en aanbevelingen ook op LinkedIn