Mindfulness & More

Waarom?

De moderne tijd is vol mogelijkheden; technologisch of anderzijds. We ervaren veel prikkels, worden sensitiever, het kan en moet snel, er is al jong prestatiedruk, elke dag een vol programma. Heerlijk als je er met volle teugen van kunt genieten omdat jij de wereld tegemoet kunt treden vanuit balans, rust, en overzicht. Toch?

In een wereld die zo veel aanbiedt vinden wij het belangrijk dat kinderen al vroeg leren hoe ze steeds weer bij zichzelf terug kunnen keren. Zodat ze goed in contact zijn en blijven met hun kern, met wie ze zijn, wat ze verlangen en wat ze nodig hebben. Luisteren naar hun lichaam, emoties en gevoelens, en bovenal luisteren naar je eigen TomTom; je eigen innerlijke stem.

Op school leren we al veel kennis en vaardigheden, gericht op het kunnen presteren op cognitief, emotioneel , creatief en fysiek niveau. Leren presteren in de buitenwereld.

Wat in onze ogen nog kan worden aangevuld, is kinderen leren hoe ze de binnenwereld ook verkennen, leren kennen, en als basis te zien voor het handelen naar buiten. We leren ze in balans te blijven, maar ook om zichzelf net zo goed te leren kennen als de wereld om hen heen.

Het kennen, onderhouden en cultiveren van Zijnskwaliteiten zijn essentieel om kinderen optimaal voor te bereiden op de toekomst die vandaag begint.

De training Mindfulness & More biedt de tools om dit aanbod op school te kunnen geven.

Uitgangspunten:

 • embodied teaching: kinderen luisteren beter naar wat je voorleeft dan naar instructie alleen
 • eigenheid: aansluiten bij identiteit, beleid en dagdagelijks routines van de school. En zelfs op individueel niveau aansluiten bij de leerkracht of leerling.
 • grondige inhoud: de inhoud van de training is gebaseerd op een breed scala aan tradities, waaronder mindfulness, meditatie, chinese gezondheidsleer, Chi Qong en yoga. De meer algemene inhoud is verder specifiek gemaakt voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën, aansluitend op de ontwikkelingsfases van kinderen.

Wat levert het op?

Integreren van Mindfulness & More in de klas levert een beter leerklimaat, werkklimaat en leefklimaat op. Hoe ziet dat er uit?

 • Leerklimaat: meer rust en concentratie in de klas, verbetering van toetsresultaten en creativiteit.
 • Leefklimaat: verbetering van de omgang met elkaar omdat kinderen minder gestressed zijn, bewustzijn ontwikkelen op emoties/gevoelens en hoe hier mee om te gaan, compassie naar zichzelf en elkaar cultiveren, en weerbaarheid wordt versterkt.
 • Werkklimaat: leerkrachten staan krachtiger, aandachtiger en rustiger voor de klas. Dit levert direct een andere sfeer in de groep op, reduceert de beleving van werkdruk aanzienlijk en kan burn-out voorkomen.

Met ons programma worden zowel leerkrachten als leerlingen getraind in Mindfulness & More. Daarnaast worden oefeningen aangereikt om dagdagelijks te kunnen toepassen in de praktijk. De bonus, die we vaak teruggekoppeld krijgen, is dat leerkrachten en kinderen thuis ook veel baat hebben bij wat ze hebben geleerd. Bijvoorbeeld in beter slapen, of beter kunnen omgaan met ruzies.

Wat krijg je?

Je krijgt voor jouw school/klas een training op maat. We adviseren om eerst in een serie van 6 weken leerkrachten een basistraining te geven in Mindfulness & More. De leerkrachten ondergaan zelf het proces van trainen, en ervaren de werking en ook de valkuilen. Dit wordt aangevuld met stapsgewijs uitleg over mogelijke toepassing in de klas en begeleiding van leerlingen.

Daarna volgt een serie van enkele weken training van de leerlingen, zodat je leren werken met Mindfulness & More.

Vervolgens is er een volledig pakket aan oefeningen en programma’s digitaal beschikbaar om Mindfulness & More als onderdeel van het curriculum in te zetten. Er is een follow up mogelijk indien wenselijk.

Wat kost het?

Omdat we een training altijd in overleg en op maat samenstellen, kunnen we hier alleen een indicatie geven. Een mooie basistraining is als volgt opgebouwd:

 • introductie bijeenkomst leerkrachten 1 uur
 • 6 weken training leerkrachten, gebaseerd op 2 uur les per week, met huiswerk en reader
 • 13 weken programma voor in de klas, met begeleiding, materiaal en reader.
 • communicatie ondersteuning voor communicatie aan ouders
 • extra materiaal digitaal, vrij om te gebruiken of bewerken
 • afsluitende bijeenkomst 1 uur

Investering: € 2100,- excl btw (uitgaande van max 8 deelnemende leerkrachten, en begeleiding door 1 trainer)